Saksnummer: 19/2020

Den norske tannlegeforening

Advokat Håkon Andreassen

mot

1. KS
2. Troms og Finnmark fylkeskommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

Status: Til behandling

Gå tilbake