Saksnummer: 19/2020

Den norske tannlegeforening

Advokat Håkon Andreassen Rettslig medhj. Elin Kværnø

mot

1. KS
2. Troms og Finnmark fylkeskommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

Dommere: Wahl, Jarbo, Rieber-Mohn, Refsum, Sundnes, Egeness, Høydal

Berammet start: 09.11.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 10.11.21

Status: Berammet

Gå tilbake