Saksnummer: 19/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Yvonne Evensen

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Apotek 1 Gruppen AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende Grossistoverenskomstens anvendelse

Status: Til behandling

Gå tilbake