Saksnummer: 19/2021

Løpenummer: AR-2022-11

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Yvonne Evensen

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Apotek 1 Gruppen AS

Advokat Sunniva Steffensrud

Saken gjelder: Tvist vedrørende Grossistoverenskomstens anvendelse

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Hotvedt, Solbakken, Christensen, Grøtting, Falmår

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.04.22

Sammendrag: Tariffavtales virkeområde Grossistoverenskomsten mellom LO/Fellesforbundet og Hovedorganisasjonen Virke § 1 første ledd bestemmer at overenskomsten gjelder for arbeid med «lager/varedistribusjon» i en grossistvirksomhet. Spørsmålet i saken var om overenskomsten omfattet arbeid ved en såkalt multidoseavdeling ved Apotek 1 Gruppen, avdeling Skårersletta, hvor det også var sentrallager for utsendelse av små og mellomstore kolli. Ompakking på sentrallageret fordeler medisiner i originalemballasje i kasser som sendes til kundene. Multidoser er maskinpakkede remser hvor legemidler er fordelt og pakket i enkeltposer. I posene er det legemidler som skal tas samtidig på et bestemt tidspunkt, og inneholder både reseptbelagte legemidler og andre legemidler. Multidosene inneholder ulike legemidler i samme pose. Når legemidler pakkes i multidoser, brytes originalemballasjen, og det gjelder strenge krav til hygiene, kontroll, sporbarhet mv. Multidoseavdelingen får legemidler levert fra sentrallageret, og de ferdig pakkede multidosene overføres til sentrallageret for videre transport. Spørsmålet var om dette arbeidet var distribusjon eller produksjon av varer. Arbeidsretten kom til at overenskomsten omfattet arbeidet på multidoseavdelingen. Etter en gjennomgang av arbeidets innhold, ble det bemerket at saken var et grensetilfelle. Det at enkelte arbeidsoppgaver var undergitt strengere krav til arbeidsprosessen, var ikke til hinder for at overenskomsten gjaldt for arbeidet ved multidoseavdelingen. Når overenskomsten allerede omfattet arbeidet på sentrallageret, tilsa det at den også omfattet arbeidet ved multidoseavdelingen.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-11 - sak 19-2021

Gå tilbake