Saksnummer: 19/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Yvonne Evensen

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Apotek 1 Gruppen AS

Advokat Sunniva Steffensrud

Saken gjelder: Tvist vedrørende Grossistoverenskomstens anvendelse

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Hotvedt, Solbakken, Christensen, Rasmussen, Falmår

Berammet start: 30.03.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 01.04.22

Status: Berammet

Gå tilbake