Saksnummer: 19/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Archer AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

Dommere: Sundet, Jarbo, Koslung, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Ulleberg

Berammet start: 20.06.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 21.06.23

Status: Berammet

Gå tilbake