Saksnummer: 19/2022

Løpenummer: AR-2023-21

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Nina Wærnhus Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Archer AS

Advokat Are Gauslaa v/Advokatfullmektig Liv Minde

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Solbakken, Ulleberg, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-21 - sak 19-2022

Gå tilbake