Saksnummer: 19/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Archer AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

Berammet start: 10.01.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.01.23

Status: Berammet

Gå tilbake