Saksnummer: 20/2015

Fellesorganisasjonen (FO)

Prosessfullmektig: advokat Alexander Cascio

mot

Oslo kommune Karea-Varbas AS

Prosessfullmektig: advokat Einar Gitlestad advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Overdragelse av virksomhet, spm. om tariffbundethet mv.

Dommere: Wahl, Sundet, Stang Lund, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.12.15


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 18.12.2015 i sak nr. 20/2015

Gå tilbake