Saksnummer: 20/2017

Løpenummer: AR-2019-02

Utdanningsforbundet

Advokat Endre Lien

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norlandia Barnehager AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. endring av pensjonsordning.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Bjerkestrand, Løvland, Sommerstad, Nordlie

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 04.01.19


Gå tilbake