Saksnummer: 20/2018

Løpenummer: AR-2019-10

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Lene Liknes Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Securitas AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Vekteroverenskomsten § 5, pkt. 3 tjenestegrensetillegg.

Dommere: Wahl, Jarbo, Aasgaard, Coucheron, Schweigaard, Fl. Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.03.19


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-10 - sak 20-2018

Gå tilbake

Gå til toppen av siden