Saksnummer: 20/2018

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Securitas AS

Advokat Lars Fredrik Styren

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Vekteroverenskomsten § 5, pkt. 3 tjenestegrensetillegg.

Dommere: Wahl, Sundet, Aasgaard, Coucheron, Schweigaard, Fl. Hansen, Thuve

Berammet start: 06.02.19. kl. 09.00
Berammet slutt: 08.02.19

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden