Saksnummer: 20/2019

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Coucheron, Johansen, Fl. Hansen, Erlimo

Berammet start: 05.12.19. kl. 09.00
Berammet slutt: 06.12.19

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden