Saksnummer: 20/2019

Løpenummer: AR-2019-27

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Coucheron, Johansen, Fl. Hansen, Erlimo

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.12.19


Gå tilbake