Saksnummer: 20/2020

Løpenummer: AR-2021-7

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. MOWI ASA

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende beregningsgrunnlaget for overtidsbetaling.

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.03.21

Sammendrag: Overtidsbetaling. Etterbetaling Havbruksoverenskomsten 2018-2020 har i § 4-6 bestemmelser om overtidstillegg, men uten at det sies noe om beregningsgrunnlaget for tillegget. Spørsmålet i saken er hva beregningsgrunnlaget for overtidsbetaling for arbeidstakere med nedsatt ukentlig arbeidstid skal være. Arbeidstakere med nedsatt ukentlig arbeidstid som følge av skift- eller turnusarbeid har en forhøyet timelønnssats slik at ikke arbeidstidsreduksjonen skal medføre lønnsreduksjon. Tvisten oppsto da arbeidsgiver besluttet at alle skulle få overtids- og helgetillegg beregnet på grunnlag av timesats for 37,5 timer per uke. NHO anførte at belastningen ved overtid er lik, uavhengig av arbeidstidsordning, og skal kompenseres likt for alle. Hensikten med den høyere timesatsen var å sikre mot lønnsnedgang. Arbeidsretten la til grunn som alminnelig utgangspunkt at overtidsbetaling skal beregnes av den enkelte arbeidstakers faktiske timelønn, og viste til at dette har en viss støtte i arbeidsmiljøloven § 11-6 ellevte ledd og arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid for øvrig. Overenskomsten hadde opprinnelig en henvisning til arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtidstillegg. Arbeidsretten anså ikke at overtidsbetaling basert på faktisk timelønn ville innebære dobbeltkompensasjon. Retten vektla at overenskomsten var en timelønnsoverenskomst med angitte timelønnssatser for de ulike arbeidstidsordningene. Løsningen måtte baseres på Havbruksoverenskomsten i seg selv. Verken historikk knyttet til opprettelsen av arbeidstidsbilagene, praksis fra Arbeidsretten eller eksempler fra andre overenskomster bidro til å opplyse saken i vesentlig grad. Dissens 5-2


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-7 - sak 20-2020

Gå tilbake