Saksnummer: 20/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. MOWI ASA

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende beregningsgrunnlaget for overtidsbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake