Saksnummer: 20/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby

mot

1. Kommunesektorens organisasjon KS
2. Rogaland Brann og Redning IKS

Advokat Øyvind Gjelstad Advokat Øyvind Renslo

Saken gjelder: Tvist vedrørende HTA kap. 2 pkt. 2.1.11, jf vedlegg 5 kap 13 § 13-2 pkt. 3 - trekk av medlemsinnskudd

Dommere: Sundet, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Sundnes, Rasmussen, Højdahl

Berammet start: 31.05.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 02.06.22

Status: Berammet

Gå tilbake