Saksnummer: 20/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby

mot

1. Kommunesektorens organisasjon KS
2. Rogaland Brann og Redning IKS

Saken gjelder: Tvist vedrørende HTA kap. 2 pkt. 2.1.11, jf vedlegg 5 kap 13 § 13-2 pkt. 3 - trekk av medlemsinnskudd

Status: Til behandling

Gå tilbake