Saksnummer: 20/2022

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

Kystrederiene

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende innplassering lønnstabell.

Status: Til behandling

Gå tilbake