Saksnummer: 20/2022

Løpenummer: AR-2022-23

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

Kystrederiene

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende innplassering lønnstabell.

Notat: Avsluttet ved kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.08.22


Gå tilbake