Saksnummer: 24/01

LO Stat med Norsk Lokomotivførerforbund

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Flytoget

Advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av overenskomsten del B.

Dommere: Sundet, Jarbo, Frogner, Solbakken, Løvland, Hansen, Hennig

Berammet start: 24.09.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.09.24

Status: Berammet


Gå tilbake