Saksnummer: 24/03

Løpenummer: AR-2024-11

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Håkon Angell

mot

1. Norges Lastebileier-forbund 2. Ørland Transport AS

Juridisk rådgiver Aleksander Gjøsæter

Saken gjelder: Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.04.24


Gå tilbake