Saksnummer: 24/04

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Katrine Andresen Roald

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Avarn Security Aviation AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.

Status: Til behandling


Gå tilbake