Saksnummer: 24/04

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Katrine Andresen Roald

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Avarn Security Aviation AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Skjønberg, Navelsaker, Hanasand, Glent, Grung

Berammet start: 05.11.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 06.11.24

Status: Til behandling


Gå tilbake