Saksnummer: 24/05

Løpenummer: AR-2024-12

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS med Yrkestrafikkforbundet

Advokat Marius Træland

mot

1. Norges Lastebileier-forbund 2. Ørland Transport AS

Juridisk rådgiver Aleksander Gjøsæter

Saken gjelder: Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

Status: Avgjort


Gå tilbake