Saksnummer: 24/06

Den norske legeforening

Advokat Nina Bergsted

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Diakonhjemmet sykehus AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende innslagspunkt for vaktlønn.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Egeness, Lødrup, Engebretsen, Solberg

Berammet start: 14.10.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.10.24

Status: Til behandling


Gå tilbake