Saksnummer: 24/06

Den norske legeforening

Advokat Nina Bergsted

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Diakonhjemmet sykehus AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende innslagspunkt for vaktlønn.

Status: Til behandling


Gå tilbake