Saksnummer: 21/2017

Løpenummer: AR-2018-19

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Advokat Fredrik Jardar

mot

Grøntvedt Pelagic AS

Advokat Eirik Edvardsen

Saken gjelder: Tvist vedr. Overtidsbetaling.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Schweigaard, Rasmussen, Thuve, Østvold

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.10.18


Gå tilbake