Saksnummer: 21/2019

Løpenummer: AR-2019-29

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi

Advokat Marit Håvemoen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med Norsk Olje og Gass 2. Aker BP ASA

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Krav på ventetidsbetaling.

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 12.12.19

Sammendrag: Lønn. Betaling for ventetid. Shuttling. Operatøravtalen har bestemmelse om at tid som medgår til reise/venting på transport fra boligplattform til arbeidssted før og etter en arbeidsperiode ikke regnes som arbeidstid, men denne tiden skal godtgjøres. Saken gjaldt spørsmål om ansatte som må oppholde seg på ubemannet plattform offshore etter at helikoptertransport er kansellert, hadde rett til betaling for den tid som medgikk til venting inntil de ble transportert tilbake til boligplattformen. Ubemannede installasjoner er ikke beregnet for varig opphold, men det er lagt til rette for nødinnkvartering med nødproviant mm. Arbeidsretten fant ikke at bestemmelsen var ment å kompensere for ulemper forbundet med å avvikle fritid på en ubemannet installasjon. Bestemmelsen omfatter tid arbeidstakerne venter på transport. Ventefasen varte frem til det ble gitt beskjed om at helikopteret var blitt kansellert. De ansatte avviklet fritid selv om bekvemmelighetene på en ubemannet installasjon ikke er de samme som på en boligplattform. Bedriftens praksis ble ikke tillagt betydning. Dissens 5-2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-29 - sak 21-2019

Gå tilbake