Saksnummer: 21/2020

Løpenummer: AR-2020-19

YS-Spekter med Negotia

Advokat Johan Holmen

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Felleskjøpet Agri SA

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende provisjonsgrunnlag ihht lokal særavtale.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 21.09.20


Gå tilbake