Saksnummer: 21/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. SATS Vest AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende utlevering av arbeidstøy, samt krav om etterbetaling.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Stabel, Solbakken, Christensen, Rasmussen, Falmår

Berammet start: 01.02.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 01.02.22

Status: Berammet

Gå tilbake