Saksnummer: 21/2021

Løpenummer: AR-2022-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke 2. SATS Vest AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende utlevering av arbeidstøy, samt krav om etterbetaling.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Stabel, Solbakken, Christensen, Rasmussen, Falmår

Notat: Avsluttet ved dom og kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.02.22

Sammendrag: Arbeidstøy Etter Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund § 8 pkt. 1 bokstav a) skal arbeidsgiver holde de ansatte med hensiktsmessig arbeidstøy. Saken gjaldt arbeidsgivers plikt til å holde de ansatte med bestemt arbeidstøy. Bakgrunnen var en konkret tvist hvor det var uenighet om det var tilstrekkelig at arbeidsgiver holdt de ansatte med trøyer, gensere mv., men de ansatte måtte bruke egne benklær. Den konkrete tvisten var forlikt. Arbeidsretten bemerket at tariffavtalen ikke definerte hva som skulle regnes som arbeidstøy. For å være arbeidstøy måtte bekledningen ha sammenheng med utføring av arbeidet, og dette måtte vurderes ut fra virksomhetens art, og hvilke arbeidsoppgaver og stillinger det var tale om. Hvis bekledningen oppfyller kravet om å være arbeidstøy, kunne arbeidsgiver vurdere hva som var et hensiktsmessig arbeidstøy. Arbeidsretten kom til at avtalen var slik å forstå at de ansatte hadde krav på bukser, treningsbukser eller tights hvis dette var hensiktsmessig arbeidstøy etter § 8 pkt. 1 bokstav a).


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-5 - sak 21-2021

Gå tilbake