Saksnummer: 21/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. SATS ASA

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende utlevering av arbeidstøy, samt krav om etterbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake