Saksnummer: 21/2022

Løpenummer: AR-2022-25

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri

Advokat Anette Eckhoff Advokat Joakim Augeli Karlsen

mot

1. Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet
2. Norske Skog Skogn EL og IT Klubb

Advokat Edvard Bakke Advokat Lornts Nagelhus

Saken gjelder: Tvist vedrørende fredsplikt.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Schweigaard, Solbakken, Hanasand, Rasmussen

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.08.22


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-25 - sak 21-2022

Gå tilbake