Saksnummer: 22/2016

Løpenummer: AR-2017-01

Landsorganisasjonen i Norge med Handel og Kontor i Norge

advokat Einar Stueland

mot

1. Finans Norge
2. If Skadeforsikring NUF

advokat Lars Holo

Saken gjelder: Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Stangnes, Alsos, Bjørndalen, Granaas

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.01.17


Gå tilbake