Saksnummer: 22/2018

Løpenummer: AR-2019-12

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Bristow Norway AS

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedr. rett til permisjon.

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Koslung, Coucheron, Schweigaard, Fl.Hansen, Thuve

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 25.03.19


Gå tilbake