Saksnummer: 22/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med Norsk Olje og Gass
2. ESS Support Services AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Avlønning av midlertidig ansatte

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden