Saksnummer: 22/2019

Løpenummer: AR-2020-20

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med Norsk Olje og Gass
2. ESS Support Services AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Avlønning av midlertidig ansatte

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Gå tilbake