Saksnummer: 22/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med Norsk Olje og Gass
2. ESS Support Services AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Avlønning av midlertidig ansatte

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Berammet start: 31.03.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 03.04.20

Status: Berammet

Gå tilbake