Saksnummer: 22/2020

Løpenummer: AR-2021-8

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Håkon Angell

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Knutsen OAS Shipping AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 25/2020. Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.03.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-8 - sak 22-2020

Gå tilbake