Saksnummer: 22/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Håkon Angell

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Knutsen OAS Shipping AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 25/2020. Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Ulleberg

Berammet start: 02.03.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 03.03.21

Status: Berammet

Gå tilbake