Saksnummer: 22/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Håkon Angell

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Knutsen OAS Shipping AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

Status: Til behandling

Gå tilbake