Saksnummer: 22/2021

Løpenummer: AR-2022-10

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Bristow Norway AS

Advokat Anette Eckhoff

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen for 2018-2019.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Tjomsland, Coucheron, Schweigaard, Johansen, Hanasand

Notat: Saken avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.04.22


Gå tilbake