Saksnummer: 22/2021

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Bristow Norway AS

Advokat Anette Eckhoff

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen for 2018-2019.

Status: Til behandling

Gå tilbake