Saksnummer: 22/2022

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

Status: Til behandling

Gå tilbake