Saksnummer: 22/2022

Løpenummer: AR-2022-22

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.08.22


Gå tilbake