Saksnummer: 23/2017

Løpenummer: AR-2018-03

Skolelederforbundet

Advokat Jan Fougner

mot

Oslo kommune

Advokat Helene Wegner

Saken gjelder: Tvist vedr. forhandlingsrett

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Coucheron, Schweigaard, Giæver, Gaasemyr

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.01.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-03

Gå tilbake