Saksnummer: 23/2018

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Prosafè Offshore Ltd.

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av flyteriggavtalen pkt. 9 - driftsmessige årsaker.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden