Saksnummer: 23/2018

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Prosafè Offshore Ltd.

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av flyteriggavtalen pkt. 9 - driftsmessige årsaker.

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Tjomsland, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Schweigaard

Berammet start: 25.04.19. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.04.19

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden