Saksnummer: 23/2018

Løpenummer: AR-2019-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Prosafè Offshore Ltd.

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av flyteriggavtalen pkt. 9 - driftsmessige årsaker.

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Tjomsland, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Schweigaard

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.04.19


Gå tilbake