Saksnummer: 23/2019

Løpenummer: AR-2019-21

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

mot

1. YS-Spekter 2. Negotia

Advokat Ørnulf Kastet

Saken gjelder: Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp under mellomoppgjør.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Løvland, Coucheron, Ask-Henriksen, Giæver

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.09.19

Sammendrag: Fredsplikt. Mellomoppgjør. Prosess - sakskostnader Etter brudd i meklingen for mellomoppgjøret mellom YS Spekter/Negotia og Arbeidsgiverforeningen Spekter/Felleskjøpet, ble det iverksatt streik i perioden 17.–24. september 2019. Spekter gjorde gjeldende at arbeidskampen var tariffstridig og ulovlig fordi den gjaldt gjennomføringen av krav om særavtale for å sikre rettigheter når Felleskjøpet fra 1. april 2020 skulle gå over til NHOs tariffavtaler. Arbeidsretten kom til at sammenhengen mellom kravet om særavtale og det økonomiske kravet som ble fremmet i mellomoppgjøret, sannsynliggjorde at arbeidskampen ble iverksatt for å gjennomføre særavtalekravet. Dette lå utenfor den adgangen til arbeidskamp YS Spekter/Negotia hadde i medhold av overenskomstens del IV punkt 7 om reguleringer for andre avtaleår.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-21

Gå tilbake