Saksnummer: 23/2020

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Josefine Wærstad

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende omfangsområdet for turbildelen i Bussbransjeavtalen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Koslung, Coucheron, Schweigaard, Johansen, Hanasand

Berammet start: 22.11.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.11.21

Status: Berammet

Gå tilbake