Saksnummer: 23/2020

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Josefine Wærstad

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende omfangsområdet for turbildelen i Bussbransjeavtalen.

Status: Til behandling

Gå tilbake