Saksnummer: 23/2020

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Josefine Wærstad

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende omfangsområdet for turbildelen i Bussbransjeavtalen.

Berammet start: 30.08.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 03.09.21

Status: Berammet

Gå tilbake