Saksnummer: 23/2021

Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapiforbund, Forskerforbundet, Det Norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet, Det Norske diakonforbund, Norsk Radiografforbund, Den Norske kirkes presteforening

Advokat Christopher Hansteen Advflm. Johannes Teigland

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende gyldigheten av bestemmelser fastsatt av Rikslønnsnemnda.

Berammet start: 15.02.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 18.02.22

Status: Berammet

Gå tilbake