Saksnummer: 23/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Mette Stavnem Hovik

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Linga Service AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder:

Status: Til behandling

Gå tilbake