Saksnummer: 23/2022

Løpenummer: AR-2023-6

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Linga Service AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende videreført tariffavtale ved omorganisering.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.03.23


Gå tilbake