Saksnummer: 23/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Mette Stavnem Hovik

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Linga Service AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder:

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 17.04.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 20.04.23

Status: Berammet

Gå tilbake