Saksnummer: 23/28

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

Staten ved Forsvarsdepartementet

Advokat Siri Kristiansen

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på informasjons- og drøftelsesplikten.

Status: Til behandling

Gå tilbake