Saksnummer: 23/28

Løpenummer: AR-2023-30

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

Staten ved Forsvarsdepartementet

Advokat Siri Kristiansen

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på informasjons- og drøftelsesplikten.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.10.23


Gå tilbake