Saksnummer: 23/33

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Stian Henriksen

mot

Oslo kommune

Advokat Helene Wegner

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om beregning av renter av yrkesskadeerstatning.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.03.23


Gå tilbake