Saksnummer: 23/34

Løpenummer: AR-2023-24

Hovedorganisasjonen Virke

Advokat Ingrid Wulff Stenersen

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Nina Wærnhus

Saken gjelder: Tvist vedrørende omfangsbestemmelsen i Grossistoverenskomsten Fellesforbundet.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 04.10.23


Gå tilbake