Saksnummer: 23/34

Hovedorganisasjonen Virke

Advokat Ingrid Wulff Stenersen

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Nina Wærnhus

Saken gjelder: Tvist vedrørende omfangsbestemmelsen i Grossistoverenskomsten Fellesforbundet.

Status: Til behandling

Gå tilbake