Saksnummer: 23/39

Løpenummer: AR-2024-9

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Skjønberg, Solbakken, Hanasand Andersen, Husebø

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.04.24


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 9 sak 23 39 nettpublisering

Gå tilbake