Saksnummer: 23/39

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Skjønberg, Johansen, Hanasand Weholdt, Grung

Berammet start: 09.01.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 10.01.24

Status: Berammet

Gå tilbake