Saksnummer: 23/42

Løpenummer: AR-2023-14

Landsorganisasjonen i Norge med LO Stat og Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Unicare Bo og Omsorg AS

Advokat Mårten Brandsnes Faret

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av overenskomst del B.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.05.23


Gå tilbake