Saksnummer: 23/43

Løpenummer: AR-2023-27

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Josefine Wærstad

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Andreas Akerlie Arntzen

Saken gjelder: Tvist vedrørende Bilaget om korte velferdspermisjoner.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Glent, Hanasand, Berland, Grung

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.10.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-27 sak 2023-43

Gå tilbake