Saksnummer: 23/43

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Josefine Wærstad

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Andreas Akerlie Arntzen

Saken gjelder: Tvist vedrørende Bilaget om korte velferdspermisjoner.

Berammet start: 10.10.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.10.23

Status: Berammet

Gå tilbake