Saksnummer: 23/44

Løpenummer: AR-2023-13

Politiets Fellesforbund

Advokat Gry Berger

mot

Staten

Saken gjelder:

Notat: Saken hevet - trukket.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.05.23


Gå tilbake