Saksnummer: 23/44

Løpenummer: AR-2023-13

Politiets Fellesforbund

Advokat Gry Berger

mot

Staten

Saken gjelder:

Status: Avgjort

Gå tilbake