Saksnummer: 23/45

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Menzies Aviation Oslo AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende forskjøvet arbeidstid, § 3.3.6

Berammet start: 28.11.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 29.11.23

Status: Berammet

Gå tilbake