Saksnummer: 23/45

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Menzies Aviation Oslo AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende forskjøvet arbeidstid, § 3.3.6

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Hanasand, Weholdt, Grung

Status: Til behandling

Avgjørelsesdato: 29.04.24


Gå tilbake