Saksnummer: 23/48

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart
2. Norsk Luftambulanse AS

Advokat Kurt Weltzien Rettslig medhj, Advokat Karoline Findalen Myhre

mot

2. Arbeidstakerorganisasjonen Parat
1. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Advokat Christen Horn Johannessen Advokat Ørnulf Kastet

Saken gjelder: Tvisten gjelder krav om fastsettelsesdom for brudd på fredsplikten.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Hanasand, Glent, Ulleberg, Johannessen

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 11.12.23


Gå tilbake