Saksnummer: 23/48

Løpenummer: AR-2023-35

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart 2. Norsk Luftambulanse AS

Advokat Kurt Weltzien Rettslig medhj, Advokat Karoline Findalen Myhre

mot

2. Arbeidstakerorganisasjonen Parat 1. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Advokat Christen Horn Johannessen Advokat Ørnulf Kastet

Saken gjelder: Tvisten gjelder krav om fastsettelsesdom for brudd på fredsplikten.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Hanasand, Glent, Ulleberg, Johannessen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.12.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2023 35 nettpublisering

Gå tilbake