Saksnummer: 23/48

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart
2. Norsk Luftambulanse AS

Advokat Karoline Findalen Myhre Rettslig medhj, Advokat Kurt Weltzien

mot

1. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
2. Parat

Advokat Ørnulf Kastet Advokat Christen Horn Johannessen

Saken gjelder: Tvisten gjelder krav om fastsettelsesdom for brudd på fredsplikten.

Berammet start: 25.10.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.10.23

Status: Berammet

Gå tilbake