Saksnummer: 23/49

Den norske legeforening

Advokat Merete Furesund

mot

1. KS Kommunesektorens organisasjon
2. Voss kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.

Status: Til behandling

Gå tilbake