Saksnummer: 23/50

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Imran Haider

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Saipem Drilling Norway AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Begjæring om gjenopptakelse av Arbeidsrettens sak 9/2020.

Status: Til behandling

Gå tilbake