Saksnummer: 23/57

Norske Skuespillerforbund

Advokat Hans Marius Graasvold

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Hålogaland teater AS

Advokat Mårten Brandnes Faret

Saken gjelder: Tvist vedrørende Teateroverenskomsten Pkt. 2.1.7.2 - særskilt samtykke.

Status: Til behandling

Gå tilbake