Saksnummer: 23/57

Løpenummer: AR-2023-23

Norske Skuespillerforbund

Advokat Hans Marius Graasvold

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Hålogaland teater AS

Advokat Mårten Brandnes Faret

Saken gjelder: Tvist vedrørende Teateroverenskomsten Pkt. 2.1.7.2 - særskilt samtykke.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.09.23


Gå tilbake