Saksnummer: 23/59

Løpenummer: AR-2024-15

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri 2. Aker Solutions AS avd. Moss

Advokat Karoline Findalen Myhre

Saken gjelder: Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Kallerud, Solbakken, Hanasand, Andersen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.06.24


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 15 nettpublisering

Gå tilbake