Saksnummer: 23/59

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri 2. Aker Solutions AS avd. Moss

Advokat Karoline Findalen Myhre

Saken gjelder: Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Kallerud, Solbakken, Hanasand, Andersen, ----

Berammet start: 23.04.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 25.04.24

Status: Berammet


Gå tilbake