Saksnummer: 23/59

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri
2. Aker Solutions AS avd. Moss

Saken gjelder: Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

Status: Til behandling

Gå tilbake