Saksnummer: 23/61

Løpenummer: AR-2024-8

SAN Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter

Advokat Fredrik Skyberg Advokatfullmektig Malin Endresen Rogne

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor AS

Advokat Magrethe Meder Advokatfullmektig Paul Henrik Devenish Andreassen

Saken gjelder: Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Løvland, Hansen, Haukaas

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.04.24


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 8 sak 23 61 nettpublisering

Gå tilbake