Saksnummer: 23/61

SAN Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter

Advokat Fredrik Skyberg Advokatfullmektig Malin Endresen Rogne

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

Status: Til behandling

Gå tilbake