Saksnummer: 23/61

SAN Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter

Advokat Fredrik Skyberg Advokatfullmektig Malin Endresen Rogne

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Pollen, Solbakken, Løvland, Hansen, Haukaas

Berammet start: 14.03.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 15.03.23

Status: Berammet


Gå tilbake