Saksnummer: 23/76

Løpenummer: AR-2024-6

Industri Energi

Advokat Lornts Nagelhus Advokat Andreas van den heuvel

mot

Schlumberger Oilfield UK Limited

Advokat Nils Kristian Lie

Saken gjelder: Tvist vedrørende påstått ulovlig lockout og annen arbeidskamp.

Dommere: Sundet, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Hanasand, Hansen, Grung

Notat: Avsluttet ved kjennelse.

Status: Avgjort


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 6 sak 23 76

Gå tilbake