Saksnummer: 23/51

Løpenummer: AR-2023-17

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Anne-Lise H. Rolland

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Gausdal Landhandleri Transport AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Overenskomst for transportselskaper mellom Virke og Fellesforbundet §§ 3.4.1 og 3.5.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.06.23


Gå tilbake