Saksnummer: 23/53

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Kystrederiene
2. Hordafor AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende tilleggslønn maskinoffiserer.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Kolstad, Hanasand, Bull, Grung

Berammet start: 17.10.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 17.10.23

Status: Berammet

Gå tilbake