Saksnummer: 23/55

Løpenummer: AR-2023-19

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart

Advokat Marie Blix Werner

mot

Norsk Flyteknikerorganisasjon

Advokat Thomas Benson

Saken gjelder: Tvist vedrørende om plassoppsigelse var i strid med arbeidstvistsloven § 3.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.06.23


Gå tilbake